INFO GÄLLANDE AVVECKLING

För några år sen avslutades all verksamhet i Liv och Kraft i Nordanstig, Ekonomisk förening.

Vi instruktörer som ville fortsätta bedriva träningspass i Jättendal gick istället över till Jättendals IF, som är en ideell förening, och öppnade där upp en gymnastiksektion som många känner igen som ”Liv och Rörelse”. Det är där all vår verksamhet nu bedrivs.

Ansökan har skickats in till Bolagsverket om att avveckla den ekonomiska föreningen. Om ni ser annonsering om ansökan om avveckling

rör det alltså inte vår nuvarande verksamhet som går via Jättendals IF.

Ta gärna kontakt med oss om ni har några funderingar.

 

via Louice Johansson, kassör.

 

TRÄNINGSÅR 2019

"Gymnastiksektionen i Jättendals IF".

Vi håller till med våra pass i gymnastiksalen Fröstuna skola, Jättendal.

För att träna hos oss krävs aktivt medlemskap och att man har ett träningskort.

Medlemskap och träningskort betalas båda in till Bankgiro 5177-7449.

Se info under "Priser"