Priser

Medlemsavgift:

150 kr per person eller 300 kr för hela familjen.

Betalas in på Bankgiro: 317-5940. Namn och personnummer uppges på samtliga medlemmar via ett mail till asa.loof@hutb.se

 

Träningskort:

10-kort ungdom upp till 18 år: 250 kr.

10-kort vuxen: 400 kr.

Vi är med i FaR (Fysisk aktivitet på recept), lämna in ditt recept/intyg från läkare så får du rabatt på träningskort.

 

Betalas in på Bankgiro: 5177-7449. Kom ihåg att uppge namn på den som ska äga kortet!