NYTT FÖR 2017

Liv och Rörelse har anslutits till Jättendals IF som en Gymnastiksektion istället för att driva verksamhet på egen hand.
För er som kunder hos oss innebär det endast en förändring i till vilket bankgiro ni gör era framtida inbetalningar.
 
Själva medlemsavgiften som betalas en gång per kalenderår, betalas till Jättendal IF's bankgiro: 317-5940.
150 kr per person eller 300 kr per familj. Namn och personnummer på samtliga medlemmar uppges på betalningen eller via mail till asa.loof@hutb.se. Medlemskapet är giltigt för alla sektioner och krävs för att försäkringar skall gälla.
 
Träningskorten betalas till Gymnastiksektionen Liv och Rörelses bankgiro: 5177-7449.
Från och med 1 januari 2017 är priserna för träningskort: 10 kort Vuxen 400 kr, 10 kort Ungdom (upp till 18 år) 250 kr.
Befintliga träningskort som tidigare betalats in finns registrerade och går att använda som innan.
Vid eventuella frågor  - kontakta någon av oss instruktörer på våra pass eller skicka mail till livochrorelse@mail.com .
 
Vi har anslutit oss till ActiWay för att ni som anställda inom Nordanstigs kommun skall kunna nyttja er friskvårdspeng även hos oss. Prata med oss vid eventuella funderingar kring detta.
 
Med vänlig hälsning
Louice, Marie, Pernilla, Jennie och Linda